helhetlig menneskesyn

Et helhetlig menneskesyn går ut på at man ser hele mennesket, både psykisk, fysisk, sosialt og åndelig. Ser man ikke hele mennesket har man et honolistisk menneskesyn. Et honolistisk menneskesyn vil altså si at man bare ser deler av et menneske. F.eks: Han gutten med den brukne armen. Da ser man bare deler av et menneske.