PIAGET

Jean Piaget var en sveitsisk psykolog, biolog og filosof. Han er en av verdens mest kjente teoretikere og har forsket på den kognitive delen av livets utviklingsprosesser. Han har delt prosessene inn i forskjellige faser:
- Sensomotorisk: 0-2 år. --- Betyr at barna lærer og utvikler seg gjennom sansene. De smaker, lukter, føler osv. Tar til seg læringen og lagrer det de har funnet ut.
- Pre-operasjonel: 2-7 år. --- Barna begynner og forstå symboler og utvikler språk gjennom dette, språket er en symbolsk funksjon vi er født med. De samler ord, lagrer dem og bruker dem i situasjoner de føler at det er rett og bruke ordene. De kan ha vanskelig for å se ting fra flere sider, og klever i nå-tid, klarer ikke å se for seg ting som har skjedd eller kommer til å skje. De begynner og utforske nye ting og tar til seg det de ser.
- Konkret operasjonel: 7-11 år. --- De begynner og klare og utføre det de tenker og begynner og tenke mer logisk. De spør mye hvorfor spørsmål for å finne ut hvordan alt virker og henger sammen og kobler det opp med sine egne erfaringer hvis det ikke er virkelig og lager det om til virkelighet gjennom egne erfaringer. Barnet leber enda i nå-tiden.
- Formell operasjonel: fra 12 år -> ---De begynner og kunne tenke seg til ting selv, river seg løs fra og måtte ha ting konkret for å forstå. De begynner og tenke mer logisk og klarer og tenke verdier, politikk, har egne teorier, har egne meninger og kan komme med spørsmål som er politiske og samfunnsmessige. Klarer og tenke kritisk og ta egne beslutninger, personligheten kommer virkelig frem.
MASLOW:
Han er en mann som har satt inn alle menneskers behov i en pyramide. Han tar det etter grunnleggende behov, det vil si de fysiske behovene som mat, drikke og mosjon. Og de psykiske behovene som er kjærlighet, trygghet osv.
Pyramiden ser slik ut:
Maslow_Needs_Hierarchy.jpg
Selvtillitt
Vennskap
Kjærlighet
Trygghet
Fysiske behov