Fysisk helse.
Fysisk helse handler om å få dekket kroppens behov. Det viktig at man får nok søvn, nok mat og drikke, en god hygiene, være i aktivitet og fysisk kontakt.

Fysisk helse er veldig avgjørende for hvordan vi har det psykisk. Får vi ikke god pleie fra andre vil det gå utover den psykiske helsa vår.