Empati er å kunne sette seg inn i en annens situasjon. At du kan forstå personen uten å føle hvordan den har det. Når man viser Empati for noen trøster man dem og prøver å få personen til å føle seg bedre f.eks. hvis de har mistet en som står dem nær. Har man empati for andre vil det med andre ord si at man viser omsorg for et medmenneske.