Sjøhestene 3-6år
Marthe - Pedagogisk leder
Tone - Førskolelærer
Mohammad - Barne- og ungdoms arbeider