external image application.pdf

external image application.pdf
· Flis eller pigger i huden
· Klemming av fingrer og negler
· Øyeskader
· Neseblødning
· Forstuing
· Spiker eller nål i foten
· Å brenne seg på brannmaneter
· Drukningsulykke
Flis i huden:
- Små fliser, pigger av kaktuser og lignende kan fjernes ved hjelp av en neglefil eller sandpapir. Ved å dra neglefilen eller sandpapiret over huden vil småfliser eller kaktuspigger bli dratt ut.
- Store fliser kan ved hjelp av en nål eller pinsett pirkes ut. Det er viktig å få ut hele flisa, hvis deler av flisen sitter igjen kan det dannes betennelse rundt flisa som vil verke den ut.
- Er flisene flere cm lange må en lege fjerne den.

Klemming av fingre og negler.
Barn klemmer av og til fingrene sine. Huden er like hel uten på fingrene men
under huden eller neglen blør det. Hvis såret under huden blør fritt og blødningen ikke stopper vil det skade neglerota til barnet og barnet kan da miste neglen.
Hvis et barn klemmer fingrene er det
viktig å :

1. Hindre blødning ved å dekke de klemte fingrene til med noe rent og klemme på blødningsstedet
2. Holder du barnets arm høy.
3. Hvis det likevel dannes store blodsamlinger under neglen bør foreldre
kontaktes og barnet bør dra til lege. Blodsamlingen sprenger på neglen
og dette er svært smertefullt for barnet.

Skade i øyet.
· Hvis et øye skades skal man skylle øyet med rennende, lunket vann. Man kan for eksempel bruke et litermål til å skylle med. Det er viktig at man heller forsiktig for strålen kan bli for kraftig. Løft forsiktig øyenlokket slik at hele øyet blir skylt.
· Hvis tårefloden vedvarer skal man legge et kompress over øyet og oppsøke lege.
· Hvis øyet blir skadet av etsende væske, må øyet skylles under rennende lunket vann i minst 20 minutter og etter det skal leges oppsøkes.

Neseblødning.
· Hvis et barn blør neseblod skal hodet være fremoverbøyd, mens en våt klut holdes mellom nesen og fingrene stanser blødningen raskere. Klem med tommel og pekefinger så høyt oppe som mulig på den myke delen av nesen helt til blødningen har stoppet.
· Hvis neseblødningen ikke går over i løpet av en time kontakt lege/foreldre
· Dersom en kraftig neseblødning ikke går i løpet av et kvarter kontakt lege/foreldre.

Forstuing.
· Hvis et barn forstuer foten skal du stanse hevelsen og lindre smerten. Dette gjør du ved å holde den kroppsdelen som er skadet i ro, høyt hevet og avskjølet. Bruk noe kalt som frosne grønnsaker fra fryseren til å avkjøle, men vær oppmerksom på at du ikke påfører barnet frostskader. Nedkjølingen skal vare i en halv time.
Spiker eller nål i foten.
· Å tråkke på en spiker, nål eller lignende kan se ufarlig ut for såret er ganske lite. Men når et barn tråkker på en gjenstant vil den dra inn bakterier i foten noe som kan foråsake en betennelse.
· Hvis gjenstanden i foten sitter langt inne skal du ikke dra den ut men kontakte foreldre eller lege.
· Tegn på infeksjon: - rødhet og hevelse rundt stikksåret, - barnet unngår å tråkke på foten, -huden er varm og ta på.
Å brenne seg på brannmaneter.
· Hvis et barn brenner seg på brannmaneter vil det oppleve at det svir forferdelig, men det er vanligvis ufarlig. Det kan også vær at barnet opplever kvalme og ubehag, men det går vanligvis over etter en liten stund.
· For å behandle området barnet har brent seg skal du legge på kalde omslag og lokalbedøvende salver som lindrer smertene.
· Hvis et lite barn har brent seg på store deler av kroppen skal lege kontaktes.

Drukkningsulykker.

Hvis et barn holder på å drukkne skal du:
1. Få barnet opp av vannet.
2. Kontroller bevissthet og om barnet puster.
3. Ring medisinsk nødtelefon 113 for hjelp, råd og veiledning.
4. A) Hvis barnet er bevisstløs , men puster: Legg barnet i stabilt sideleie og vent på ambulanse. Pass på at barnet er varmt.
5. B) Hvis barnet ikke puster: Blås først 5 innblåsninger, Hvis barnet ikke puster etter 5 innblåsninger start HLR.

· Hvis drukkningsulykken har skjedd i forbindelse med
stuping bør du være ekstra forsiktig med nakken.