Sikkerhetskrav.

På avdelingene fra 3-6 år sørger vi for å unngå skader og ulykker ved å gjennomføre forsjellige tiltak..
 • Bokhyller og reoler skal være festet til veggen. Dette er for å unngå at bokhyller og lignende skal falle over barna.
 • Vi sørger for å ikke ha glatt gulv for at barna ikke skal skade seg.
 • Vi har en bok med informasjon fra foreldrene slik at hvis vi trenger å få tak i foreldrene har vi mulighet til dette. Hver morgen registrerer vi barna, hvem som skal hente barna og hvis sykdom hvem som er syke.
 • Kniver, kjemikaler og farlig redskap oppbevares sikkert. Komfyr, varmtvannskraner, lamper og stikkontakter skal sikres for elektrisk støt.
 • Vi sørger for at tusjer og farger er giftfrie.
 • Alle vinduer har vindussperrer og dørene har klemsikring. Dette er for å unngå at barna skal falle ut av vinduer og klemme seg i dører.
 • Vi passer på at det ikke er skarpe kanter rundt på avdelingene slik at vi unngår at barn skader seg.
 • Det er også sørget for at det ikke er snublefeller som dørkarmer og lignende.
 • I hver avdeling er det plassert førstehjelpskrin, branslukkingsapperat, branntappe og brannalarm. Dette er for å sikre at hvis det oppstår ulykker skal vi være beredt. Vi har også små førstehjelpskrin som vi tar med hvis vi forlater barnehagens område. Vi sørger for å informere alle barna hva de skal gjøre hvis det skjer en ulykke eller hvis det oppstår brann.
 • Når vi er ute teller vi alle barna hvert 20 minutt for å ha kontroll over hvor barna er.
 • Når vi er på tur er det alltid minst 3 voksne per avdeling og vi har alltid med en liste over barn, foreldres telefonnummer og ekstra tøy.